Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov SENION, n.o. zahŕňa vykonávanie:

1.

odborných činností

Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby , sociálne poradenstvo.
2.

obslužných činností

Ubytovanie , stravovanie, upratovanie, žehlenie, pranie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie.
3.

ďalších činností

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí. Zabezpečovanie záujmových činností, kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Duchovná starostlivosť pre veriacich.

Ubytovanie na jednolôžkovej izbe s príslušenstvom

sprcha, WC a umývadlo, užívanie spoločných priestorov
1.A
Ubytovanie440 €/mesiac
14,66€ / deň
1.B
Upratovanie40 €/mesiac
1,33€ / deň
1.C
Pranie, žehlenie, údržba šatstva105 €/mesiac
3,50€ / deň
2.
Ošetrovateľská starostlivosť 210 €/mesiac
7€ / deň
3.
Stravná jednotka165 €/mesiac

5,50€ / deň

Celodenná strava ( raňajky, desiata, obed, olovrant,  večera,+ 2 večera pre dia. stravníkov)

4.
Ďalšie činnosti30 €/mesiac

1,00€ / deň

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,-zabezpečovanie záujmových činností,-/ kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

SPOLU klient uhradí990 €/mesiac
Príplatok za špeciálne pripravovanú stravu50 €/mesiac
napr. bezlepkovú

Máte záujem o viac informácií?

Ubytovanie na dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom

sprcha, WC a umývadlo, užívanie spoločných priestorov
1.A
Ubytovanie370 €/mesiac
12,33€ / deň
1.B
Upratovanie40 €/mesiac
1,33€ / deň
1.C
Pranie, žehlenie, údržba šatstva105 €/mesiac
3,50€ / deň
2.
Ošetrovateľská starostlivosť 210 €/mesiac
7€ / deň
3.
Stravná jednotka165 €/mesiac

5,50€ / deň

Celodenná strava ( raňajky, desiata, obed, olovrant,  večera,+ 2 večera pre dia. stravníkov).

4.
Ďalšie činnosti30 €/mesiac

1,00€ / deň

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,-zabezpečovanie záujmových činností,-/ kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

SPOLU klient uhradí920 €/mesiac
Príplatok za špeciálne pripravovanú stravu50 €/mesiac
napr. bezlepkovú

Máte záujem o viac informácií?

Ubytovanie na trojlôžkovej izbe s príslušenstvom

sprcha, WC a umývadlo, užívanie spoločných priestorov
1.A
Ubytovanie310 €/mesiac
10,33€ / deň
1.B
Upratovanie40 €/mesiac
1,50€ / deň
1.C
Pranie, žehlenie, údržba šatstva105 €/mesiac
3,50€ / deň
2.
Ošetrovateľská starostlivosť 210 €/mesiac
7,00€ / deň
3.
Stravná jednotka165 €/mesiac

5,50€ / deň

Celodenná strava ( raňajky, desiata, obed, olovrant,  večera,+ 2 večera pre dia. stravníkov).

4.
Ďalšie činnosti30 €/mesiac

1,00€ / deň

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,-zabezpečovanie záujmových činností,-/ kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

SPOLU klient uhradí860 €/mesiac
Príplatok za špeciálne pripravovanú stravu50 €/mesiac
napr. bezlepkovú

Máte záujem o viac informácií?

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby nie je viazaný na konkrétneho prijímateľa SS.

Poskytovateľ postupuje v súlade s § 78a zákona č. 488/2008 Z.z.v znení neskorších predpisov Zákona o sociálnych službách.

 

Cenník nadobúda účinnosť od 01.06.2023.